Építési projekt szervezés

Az építkezés lebonyolítás az épület (az ingatlanfejlesztés, az építési kivitelezési projekt) megvalósításával összefüggő teljes körű feladatok: előkészítése, tervezése, szervezése, összehangolása, valamint az építőipari generál kivitelezés szakmai felügyelete, illetve műszaki (szakmai) és gazdasági (pénzügyi) ellenőrzése.

Az építkezés lebonyolítás az építész építőmester generál koordinátor, más néven az építész projektmenedzser által egy kézben tartott szakmai tevékenység, az elképzeléstől a beköltözésig tartó teljes időszakban.

Az építkezés lebonyolításának az irányítója az építész projektmenedzser (az építész építőmester generál koordinátor).

Az építész projektmenedzser (az építész építőmester generál koordinátor) felelős az adott épület, illetve ingatlanfejlesztés, építési kivitelezési projekt – jóváhagyott és engedélyezett terv szerinti, magas szakmai színvonalon, a lehető legjobb minőségben, a határidő pontos betartásával, a megállapított költségkereten belül, a legrövidebb idő alatt, megelégedésre történő megvalósításáért.

Az építész projektmenedzser (az építész generál koordinátor) által ellátandó szakmai feladatok (a teljesség igénye nélkül):

 • az építtetői (megbízói) igények és a lehetőségek teljes körű feltérképezése a személyes egyeztetések alkalmával;
 • az előkészítő szakasz folyamán: a feladat-meghatározások, az építési program, az előzetes költségbecslések összeállításának a felügyelete;
 • közreműködés a megfelelő építési telek kiválasztásában, a telek építkezésre való alkalmasságának a megvizsgálásában;
 • közreműködés a tervezési program összeállításában, szakmai véleményezés, személyes konzultációk, egyeztetések lefolytatása;
 • a tervezői munka felügyelete az összes tervezési fázisban, terv-véleményezés, terv-észrevételezés szakmánként, a rendszeres kapcsolódó konzultációk, egyeztetések lefolytatása a tervezésben érintettekkel;
 • a vonatkozó szükséges meghatalmazások birtokában a közműegyeztetések lefolytatása, a szakmai felügyelet, illetve az építtető (megrendelő) képviseletének az ellátása az engedélyek beszerzése során;
 • az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése, a kiviteli (műszaki megvalósítási) tervek elkészíttetése;
 • az optimális kivitelezői versenyeztetési konstrukció megválasztását követően az ajánlatkérési felhívás dokumentáció összeállításának a felügyelete;
 • az előmínősítő eljárás lefolytatása, az építőipari kivitelező vállalkozói ajánlatok bekérése, a kivitelezői versenyeztetés lebonyolítása;
 • az építőipari vállalkozó kivitelezői ajánlatok felülvizsgálata, szakmai kiértékeléssel alátámasztott döntés előkészítő anyag összeállítása a legkorrektebb kivitelezői ajánlat / ajánlatok kiválasztásához;
 • az esetlegesen szükségessé váló ár alku tárgyalások lefolytatása a szakmai színvonal és a minőség csökkenése nélkül;
 • a kivitelező vállalkozói szerződéstervezetek felülvizsgálata, észrevételezése;
 • közreműködés a nyertes építőipari kivitelező vállalkozóval / vállalkozókkal megkötendő szerződések véglegesítésében;
 • a vonatkozó szükséges meghatalmazások birtokában a kapcsolódó hatósági és szakhatósági kapcsolattartás és ügyintézés, a hatósági és szakhatósági szemlék előkészítése és megszervezése,
 • a megvalósítási szakasz folyamán az építőipari generál kivitelezői, az építőipari szak-kivitelezői tevékenységek koordinálása, műszaki (szakmai) és gazdasági (pénzügyi) felügyelete, folyamatos nyomon követése;
 • dokumentálási feladatok ellátása, például: az aktuális állapotrögzítő fényképdokumentációk rendszeres elkészítése;
 • a különböző építőipari kivitelezési, építési, szerelési munkák szétosztásának és ütemezésének a rendszeres figyelemmel kísérése, a különböző szakmai tevékenységek összehangolása, az építőipari kivitelezés időbeliségének az ellenőrzése, az ütemtervek követése, a részteljesítések, a végteljesítések felügyelete.

Az építkezés lebonyolítás során az építész projektmenedzser (építész építőmester generál koordinátor) a szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan, illetve azzal összefüggésben a klasszikus építési műszaki ellenőri feladatokat is ellátja:

 • az építkezés teljes folyamata során a műszaki tartalom szakmai felügyelete, annak mennyiségi és minőségi ellenőrzése;
 • az építési napló külön jogszabály szerinti ellenőrzése, az építési naplóba tett bejegyzések és a kapcsolódó jegyzőkönyvek észrevételezése, illetve ellenjegyzése, a hibák, hiányosságok, eltérések, észrevételek építési naplóba történő feltüntetése;
 • a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az eltakarás előtti állapotot rögzítő fényképdokumentáció készítése;
 • a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések minőségtanúsítási dokumentumainak a meglétének az ellenőrzése;
 • az építkezés gazdasági (pénzügyi) ellenőrzése, költségfelügyelet, az elszámolások, a költségek, a részteljesítések, a számlák ellenőrzése, valamint a számlaigazolások;
 • közreműködés az építtető (megrendelő) képviseletében a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolításában;
 • az esetleges hibalista és hiányjegyzék összeállítása;
 • közreműködés a használatbavételi engedély beszerzésében.

Természetesen a fentiekben részletezett szakmai szolgáltatási tevékenységek nem csak teljes egészben, hanem az egyedi igényeknek és a lehetőségeknek leginkább megfelelő módon, akár kiválasztott részekre bontva is igénybe vehetők.